Home » Serwis & Pomoc » Elektroniczne faktury

Zamawiając w Mercateo możesz wybrać pomiędzy fakturą papierową i elektroniczną. Poniżej znajdziesz informacje na ten temat.

Elektroniczne faktury

Zarówno faktury elektroniczne i papierowe są uznawane w tym samym stopniu przez Urząd Skarbowy przy rozliczeniach podatkowych (Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług art. 2 pkt 31-32). Zamawiając w Mercateo masz możliwość wyboru pomiędzy fakturą w formacie PDF/XML wysyłaną drogą elektroniczną oraz fakturą papierową wysyłaną pocztą.
Jakie korzyści niesie za sobą korzystanie z faktur elektronicznych?

 • Otrzymywanie danych do faktury w sposób wydajny i wygodny jako PDF lub XML
 • Pozytywny wpływ na środowisko poprzez mniejsze zużycie papieru
 • Brak czasochłonnego ręcznego rejestrowania faktur
 • Automatyczne opracowanie faktur XML we własnym „backoffice”
 • Wydajne przekazywanie danych do faktury wewnątrz firmy
 • Wygodniejsze archiwizowanie faktur
 • Faktury dostępne w Archiwum zamówień przez 10 lat od ich wystawienia

 


faktury elektroniczne
 
Aby otrzymywać faktury od Mercateo drogą elektroniczną, musisz posiadać ważny adres e-mail oraz program umożliwiający wczytywanie plików PDF (np. Acrobat Reader).
 

Najczęściej zadawane pytania

Faktura elektroniczna (czy e-faktura) to dokument elektroniczny, który jest prawnie równy fakturze tradycyjnej (papierowej) na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Jeśli zdecydujesz się na fakturę elektroniczną, Mercateo wyśle Ci ją w formie pliku PDF lub XML na skrzynkę e-mail.
 
W podglądzie swojego zamówienia otrzymasz możliwość wybrania rodzaju faktury pomiędzy (1) fakturą papierową wysyłaną pocztą, a (2) fakturą elektroniczną w formie pliku PDF lub XML, wysyłaną drogą elektroniczną. Możesz w ten sposób określić rodzaj faktury dla każdego pojedynczego zamówienia.
 
Możesz podać swój nowy adres e-mail w Twoich danych użytkownika. Wprowadzona zmiana nie ma wpływu na już złożone zamówienia. Jeśli jednak chcesz zastosować nowy adres e-mail również do już złożonych zamówień, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Mercateo.
 
Każda faktura otrzymana od Mercateo to e-mail z następującymi plikami w załączniku:

 • Faktura w formie pliku PDF
 • Plik XML do bezpośredniego zapisu danych w Twoim systemie księgowym

 

Z pomocą tego pliku możesz bezpośrednio przejąć dane faktury w swoim systemie księgowym. Nie jest to niezbędne do funkcjonowania faktury elektronicznej i stanowi specjalną usługę od Mercateo dla swoich klientów.
 
Przyczyną tego mogą być zabezpieczenia Twojej skrzynki e-mail. Aby ponownie otrzymać fakturę, należy wysłać otrzymaną fakturę wraz z krótkim wyjaśnieniem sytuacji na service@mercateo.com.pl. Następnie otrzymasz swoją fakturę pocztą lub- jeszcze raz- drogą elektroniczną.
 
Faktura Mercateo charakteryzuje się przez:

 • Podany dokładny numer zamówienia::
  Np.: Twoja faktura Mercateo dot. zamówienia: 12345678
 • Twój numer klienta i numer zamówienia podane w treści wiadomości:
  Np.: Numer klienta: 12345678, Numer zamówienia: 12345678
 • W załączniku otrzymasz plik PDF i XML, przy czym nazwa plików będzie zawierać numer faktury oraz datę jej wystawienia. Nazwa pliku dla faktury o numerze 00011122 wystawionej 31 stycznia 2014 to:
  Plik PDF: Mercateo-faktura_00011122_20140131.pdf
  Plik XML: Mercateo-faktura_xml_00011122_20140131.xml

 

Ponieważ jako klient jesteś zobowiązany/a do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, do Twoich obowiązków należy kontrola i archiwizowanie faktur.