Home » Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych Mercateo

Spółka Mercateo Polska sp. z o.o. (zwana dalej Mercateo) bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych i prowadzi platformę Mercateo w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych przy uwzględnieniu wytycznych Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (zwanego dalej RODO). Poniżej informujemy Państwa o rodzaju i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Mercateo Polska sp. z o.o.

1. Sprawy ogólne

Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych ma informować Państwa o przetwarzaniu danych przez Mercateo Polska Sp. z o.o. (jako „podmiotu odpowiedzialnego”). Spółka Mercateo Polska sp. z o.o. jest odpowiedzialna za następującą stronę internetową: www.mercateo.com.pl.

Kontakt:
Mercateo Polska sp. z o.o.
Rynek Główny 33
31-010 Kraków/ Polska

W przypadku dalszych pytań, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, prosimy Państwa o kontakt z naszą osobą odpowiedzialną pod adresem: dsb@mercateo.com. Osobą zajmującą się ochroną danych w firmie Mercateo jest pan Henry Freiberg.

Głównym urzędem kontroli dla całej grupy przedsiębiorstwa Mercateo jest:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
[Bawarski Urząd Związkowy zajmujący się kontrolą ochrony danych] Promenade 27
91522 Ansbach (Niemcy)

2. Przetwarzanie danych przy uruchomieniu naszej strony internetowej

Przy odwiedzaniu naszej strony internetowej informacje takie jak:

 • adres IP,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i URL wywoływanych danych,
 • strona internetowa, z której nastąpił dostęp (referer-URL),
 • używana przez Państwa przeglądarka, względnie system operacyjny Państwa komputera połączonego z internetem, jak również nazwa dostawcy usług internetowych

przesyłane są na nasz serwer i są przez nasz czasowo zapisywane. Podstawa prawna takiego przetwarzania wynika z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO. Uzasadniony interes wynika z następujących celów:

 • optymalizacja nawiązywania połączenia,
 • zagwarantowanie i optymalizacja użyteczności i obsługi naszej strony internetowej,
 • zagwarantowanie bezpieczeństwa i stabilności systemu,
 • oraz ochrona przed atakiem na system komputerowy/ oraz ściganie w przypadku ataku na system komputerowy.

Na naszej stronie stosowane są ciasteczka, Tracking-Tools, procedura Targeting, jak również Social-Media-Plug-Ins. Niniejsze narzędzia i procedury zostaną poniżej dokładnie opisane.

3. Przetwarzanie danych przy rejestracji

Istnieje możliwość zarejestrowania się jako klient lub jako dostawca. Przy rejestracji tworzone jest chronione hasłem konto klienta. O jakie dane chodzi dowiadujemy się z maski wprowadzania danych, która wypełniana jest podczas rejestracji. Dane te wykorzystywane są jedynie do internetowego, stałego przechowywania danych osobowych na chronionym hasłem koncie klienta. Przy tym zapisywany jest adres IP, data oraz godzina rejestracji.

Następnie sprawdza się, czy w przypadku klienta nie chodzi o konsumenta. Sprawdzanie to służy wykluczaniu konsumentów, ponieważ platforma skierowana jest wyłącznie do klientów B2B. Podstawa prawna takiego przetwarzania danych wynika z art. 6 ustęp 1 litera b) RODO.

4. Procedura administracji użytkownikami właściciela konta

Przy procedurze administracji użytkownikami właściciel konta może odblokować określonych użytkowników jako kupujących względnie jako zarządzających potrzebami dla właściciela konta.
Właściciel konta administruje swoimi przechowywanymi użytkownikami oraz ich organizuje. Przy tym procesie może sięgnąć po podane i po wytworzone informacje o użytkownikach.
Właściciel konta może dysponować następującymi możliwościami:

 • może przeprowadzać ustawienia użytkowników,
 • może udzielić użytkownikowi dostępu do konta lub dostęp zakończyć,
 • może mieć dostęp do danych konta użytkownika i je zapisywać.

5. Przetwarzanie danych przy procesie zamówienia

Przetwarzanie danych w ramach zamówień służy załatwianiu wszystkich spraw w procesie zamówienia. Podstawa prawna takiego przetwarzania danych wynika z art. 6 ustęp 1 litera b) RODO. O jakie dane chodzi, dowiadujemy się z maski wprowadzania danych, która wypełniana jest podczas zamówienia.

Do zrealizowania umowy kupna-sprzedaży konieczne jest przetworzenie następujących danych:

Państwa adres poczty elektronicznej używany jest w celu prowadzenia elektronicznej komunikacji dotyczącej Państwa zamówienia i do jego realizacji. Podstawa prawna takiego przetwarzania danych wynika z art. 6 ustęp 1 litera c) RODO.

Celem wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, dane zamówienia przekazywane są do poddostawcy i do osoby zajmującej się transportem, którzy towar wydają lub wykonują zamówione usługi i dane te pozostawiane są w celu korzystania z nich. Podstawa prawna takiego przetwarzania danych wynika z art. 6 ustęp 1 litera b) RODO.
Dla zrealizowania umowy konieczne może być przekazanie danych naszym dostawcom usług płatniczych lub instytucji kredytowej. Kwestia ta zależy od wybranego rodzaju płatności.

Można korzystać z następujących rodzajów płatności:

 • zapłata z góry,
 • faktura,
 • polecenie zapłaty, (Sepa)
 • karta kredytowa. (częściowo)

Przy przelewach natychmiastowych korzystamy z usług spółki Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, a przy płatności kartą kredytową z usług EVO Payments International GmbH, Elsa-Brändström-Str. 10-12, 50668 Kolonia.

W razie opóźnień w płatności przekazujemy dane do upoważnionego przez nas przedsiębiorstwa. Przetwarzanie danych następuje z uzasadnionego dla nas interesu, ponieważ w naszym szczególnym interesie jest wyrównanie otwartych należności.

6. Ocena zdolności kredytowej

W przebiegu procedury zamawiania, w przypadku towarów od pewnej wartości, sprawdzamy Państwa zdolność kredytową. Ocena zdolności kredytowej nie jest przeprowadzana przy płatnościach z góry.
W celu oceny zdolności kredytowej przekazujemy wymagane dane (imię i nazwisko dyrektora zarządzającego, firma, dane adresowe) następującym wywiadowniom:

Creditsafe Deutschland GmbH, Charlottenstr. 68-71, 10117 Berlin, Niemcy

Na podstawie procedur matematyczno-statystycznych przeprowadza się odpowiednie oceny. Do oceny prawdopodobieństwa zaliczane są również Państwa dane adresowe. Zawsze mogą Państwo wyrazić w formie tekstowej sprzeciw na przekazywanie Państwa danych do wywiadowni (np. e-mail, faks, list). W przypadku takiego sprzeciwu Mercateo zastrzega sobie prawo do zaoferowania jedynej dopuszczalnej w tej sytuacji formy płatności, czyli „zapłatę z góry”.

Podstawa prawna takiej oceny zdolności kredytowej wynika z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO.
Naszym uzasadnionym interesem jest to, aby przy danym rodzaju płatności utrzymywać nasze ryzyko kredytowe na możliwie najniższym poziomie.

7. Dalsze rodzaje przetwarzania danych

Dane, które zostały nam przez Państwa przekazane w wyraźny sposób, są następnie rejestrowane i zapisywane. Dzieje się tak na przykład przy kontakcie indywidualnym z klientem w formie e-maila, telefonu czy na platformie, kiedy korzystają Państwo z możliwości podawania danych (jak np. rejestracja loginu, rezerwacja, formularze wnioskowe).

Dane przeznaczone do zapisania przekazywane są Państwu z uwagi na ich charakter przed daną procedurą, jeżeli nie wynikają one z rodzaju zamierzonej procedury (jak np. nazwisko/nazwa i hasło przy rejestracji loginu lub w masce „dane użytkownika”: telefon i adres e-mail).

Poza tym zbierane są dane użytkownika, które pozostawili Państwo przy korzystaniu z platformy (przeprowadzone poszukiwanie artykułu) i /lub takie dane, które przekazuje dostawca usług internetowych przy korzystaniu z platformy (np. adres IP lub adres Państwa komputera) i/ lub są one generowane przez E-Tracking.

Dane użytkownika mogą zawierać dane osobowe lub dane odnoszące się do przedsiębiorstwa lub na ich podstawie można powyższe dane zidentyfikować.

Bez procesu Państwa rejestracji lub bez Państwa loginu anonimowe dane użytkowania – czyli np. jakiego typu przeglądarki i jakiego systemu operacyjnego Państwo używają oraz na jakich stronach są Państwo obecni w internecie – przekazywane są przez Państwa przeglądarkę w momencie dostępu do platformy. Dane przy tym pozyskane nie są wykorzystywane do identyfikacji Państwa lub Państwa przedsiębiorstwa.

Dane użytkownika zapisywane są automatycznie na plikach dzienników serwerów (Serverlogfiles – plik protokołu). Wykorzystuje się je w celu atrakcyjniejszego ukształtowania funkcji platformy i do zabezpieczenia i poprawienia jej wydajności.
Stanowi to nasz uzasadniony interes i wynika z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO.

8. Przetwarzanie danych do celów reklamowych

Przetwarzanie danych do celów reklamowych stanowi dla spółki Mercateo uzasadniony interes i wynika z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO .
O ile są Państwo u nas zarejestrowani lub są Państwo na naszej liście klientów, to przetwarzamy Państwa dane kontaktowe i informujemy Państwa o produktach i usługach, jak również o istotnych nowościach niezależnie od abonamentu Newslettera.

W przypadku przetwarzania danych do celów reklamowych posiadają Państwo bezpłatne i zawsze oddzielnie obowiązujące prawo do wyrażenia na to sprzeciwu w odniesieniu do danego kanału komunikacyjnego ze skutkiem na przyszłość. Dany adres kontaktowy dla danego kanału komunikacyjnego zostanie zablokowany dla dalszego przetwarzania danych w celach reklamowych poprzez wyrażenie sprzeciwu. Sprzeciw mogą Państwo złożyć e-mailem lub pocztą pod wskazane dane kontaktowe.

9. Kampanie e-mailowe

Zgodnie z art. 6 ustęp 1 litera a) RODO rozsyłamy kampanie e-mailowe (np. Newsletter) tylko za zgodą odbiorcy. Dane podane serwisowi informacyjnemu Mercateo przy rejestracji są wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Poprzez rejestrację do serwisu informacyjnego Mercateo otrzymują Państwo w postaci różnych kampanii e-mailowych informacje dotyczące nowych i/lub interesujących produktów/artykułów, Mercateo (np. funkcjonalności E-Procurement), webinariów, konkursów i imprez. Tym samym realizujemy nasze własne cele i zewnętrzne cele reklamowe (cele naszych dostawców i producentów).

Abonowanie Newslettera następuje w tak zwanym postępowaniu Double-Opt-In. Oznacza to, że przez podanie Państwa adresu e-mail otrzymają Państwo po zgłoszeniu e-mail z prośbą o potwierdzenie Państwa rejestracji. Tylko w taki sposób można wykluczyć rejestrację osoby z obcym adresem e-mail.

Wpłynięcie zamówienia Newslettera jest przez nas protokołowane.
Dane wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki Newslettera i nie są przekazywane osobom trzecim.
Zgoda na odbieranie e-maili z kampanii może zostać w każdym czasie odwołana dla danej kampanii e-mailowej. Link do odwołania zgody znajduje się zawsze na końcu każdego e-maila.

10. Strony internetowe osób trzecich

Mercateo nie ma wpływu na aktualne treści stron internetowych osób trzecich, które są osiągalne przez platformę i na sposób, w jaki strony te są prowadzone. Mercateo nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych i za treści tych stron internetowych.

11. Odbiorcy poza UE

Za wyjątkiem poniżej podanych przetworzeń na naszych stronach internetowych nie przekazujemy danych odbiorcom z siedzibą znajdującą się poza Unią Europejską lub poza terenem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

12. Cookies /ciasteczka

Wskazówki ogólne
Na naszych stronach internetowych umieszczamy ciasteczka. Ciasteczka są plikami tekstowymi, umieszczanymi przez niektóre witryny sieci na systemie komputerowym. Ciasteczka nie powodują żadnych szkód na Państwa komputerze.

O ile umieszczenie ciasteczek stanowi przetwarzanie danych osobowych, to umieszczenie ciasteczek następuje zgodnie z podstawą prawną art.6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z optymalizacji strony internetowej, dzięki temu możemy przedstawiać naszą ofertę w sposób bezpieczniejszy i przyjaźniejszy dla użytkownika. Tym samym możemy dostosowywać treści naszych stron internetowych do Państwa potrzeb i ulepszać naszą ofertę dla Państwa. Ponadto, w przypadku ciasteczek reklamowych, interes nasz polega na tym, że możemy włączać i wyświetlać reklamę zorientowaną na Państwa.

Ciasteczek używamy w szczególności do zapisywania w obszarze platformy wybranych przez Państwa ustawień przy przeglądaniu jak np. wybór kraju, funkcje filtra czy utworzone funkcjonalności.

Używamy ciasteczek procesowych, poprzez ich umieszczenie stwierdzamy, że nasza strona internetowa funkcjonuje poprawnie. Do tego można zaliczyć nawigację na stronie internetowej i bezpieczne zakupy na stronie internetowej. Dzięki ciasteczkom zapisujemy na przykład „ koszyk 2“ do Państwa koszyka zakupów.

Następnie wykorzystujemy ciasteczka zabezpieczające, aby móc uwiarygodnić Państwa jako użytkowników i zabezpieczać Państwa dane użytkownika przed dostępem osób trzecich. Używamy na przykład ciasteczek „sid“ i „jsessionid“, aby zabezpieczyć dostęp do chronionych obszarów platformy.

Używamy ciasteczek sesyjnych, aby otrzymywać informację poprzez interakcję naszych użytkowników ze stroną internetową. Dzięki temu stale możemy ulepszać nasze usługi i optymalizować je dla naszych użytkowników. Używamy na przykład ciasteczek „sid3“, aby anonimowo analizować skuteczność wybranych ulepszeń na naszej stronie.

Przeglądarki mogą jednak Państwo konfigurować w taki sposób, aby na Państwa komputerach nie zapisywały się żadne ciasteczka.
Jednak pełna dezaktywacja ciasteczek może doprowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Czas przechowywania ciasteczek w pamięci komputera zależny jest od celu ich zastosowania i nie jest taki sam dla każdego.

Google Analytics
W celu ukształtowania i optymalizacji strony internetowej dostosowanej do potrzeb, Mercateo korzysta z Google Analytics, usługodawcy w branży analizy reklamy firmy Google Inc. („Google“), CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA.

Google Analytics korzysta z tak zwanych „ciasteczek“, które zapisywane są w pamięci Państwa komputera. Przez zastosowanie ciasteczek następuje analiza korzystania ze strony internetowej.

Informacje wytworzone przez ciasteczka dotyczące Państwa korzystania z tej strony internetowej z reguły przenoszone są na serwer Google w USA i tam są zapisywane. Informacjami wytwarzanymi przez ciasteczka są:

 • typ przeglądarki,
 • system operacyjny,
 • strona internetowa, z której nastąpił dostęp (Referer-URL),
 • adres IP,
 • data i godzina zapytania serwera.

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics z funkcją anonimizacji IP („anonymizeIp“).

Google w ramach obszaru Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami konwencji o Europejskim Obszarze Gospodarczym skraca Państwa adres IP. Tylko w przypadkach wyjątkowych na serwer Google do USA przenoszony jest pełny adres IP i tam zostaje on skrócony.

Google, na zlecenie Mercateo, w celu oceny użytkowania przez Państwa strony internetowej, w celu zestawiania raportów o aktywności na stronach, w celu wykonywania dalszych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych, w celu badania rynku i zorientowanego na potrzeby ukształtowania strony dla Mercateo, będzie z tych informacji korzystać. Państwa adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi znajdującymi się na Google.

Poprzez odpowiednie ustawienie Browser-Software (oprogramowania przeglądarki) mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie ciasteczek. Zwracamy jednak uwagę, w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto, poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnego pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Browser-Plug-in, mogą Państwo uniemożliwić zapis przez Google tych danych, które zostały wytworzone przez ciasteczka i które odnoszą się do korzystania ze strony internetowej (wraz z adresem IP).

Zapisywanie przez Google Analytics mogą Państwo uniemożliwić także poprzez kliknięcie na następujący link. Wtedy ustawia się ciasteczko Opt-Out, które uniemożliwia przyszłe zapisywanie Państwa danych podczas odwiedzania strony internetowej: deaktywacja Google Analytics

Warunki korzystania i wskazówki dotyczące ochrony danych znajdą Państwo na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, lub na https://policies.google.com/?hl=pl.

intelliAd
Ta strona internetowa korzysta z usług analityków Web z Bid-Management spółki intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium, Niemcy. W celu ukształtowania tej strony internetowej w odniesieniu do zapotrzebowania oraz jej optymalizacji, dane użytkownika są zapisywane w formie anonimowej oraz agregowane, z tych danych tworzone są profile użytkowników przy wykorzystywaniu pseudonimów. Przy zastosowaniu intelliAd-Trackings dochodzi do lokalnego zapisywania ciasteczek.

Zanonimizowane dane użytkownika i profile użytkownika mogą być wykorzystane zarówno przez właścicieli stron internetowych, jak i przez innych klientów intelliAd w celu identyfikacji zapotrzebowania, bez możliwości powiązania Państwa identyfikacji jako gości odwiedzających witrynę. Mają Państwo prawo sprzeciwić się przechowywaniu Państwa (anonimowo zapisanych) danych także w przyszłości. W tym celu należy skorzystać z funkcji intelliAd Opt-: https://login.intelliad.de/optout.php

Adition
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług ADITION technologies AG, Oststraße 55 0211 Düsseldorf, Niemcy. Korzystanie z ADITION służy celom marketingowym i optymalizującym oraz statystycznej analizie liczby odwiedzających stronę.

W przeglądarce odwiedzającego stronę internetową zostaje zapisane ciasteczko. Wszystkie informacje w ciasteczku są zanonimizowane i zawierają informacje techniczne, takie jak na przykład częstotliwość ogłoszenia i datę ogłoszenia środków reklamowych, wykorzystaną przeglądarkę czy też zainstalowany system operacyjny.

ADITION spełnia wszystkie wytyczne P3P (Privacy Preferences Project).

Poprzez kliknięcie na poniższy link zatrzymuje się zapisywanie zanonimizowanych danych. W tym przypadku ADITION zastępuje obecne ciasteczko Opt-Out. To ciasteczko Opt-Out usuwa zapisane do tej pory informacje wraz z adresem IP i uniemożliwia dalsze zapisywanie zanonimizowanych informacji.
Aby włączyć ciasteczko Opt-Out, należy kliknąć: https://www.adition.com/en/privacy/

WAŻNA INFORMACJA: Jeżeli ciasteczko Opt-Out zostanie usunięte, to ADITION nie jest już w stanie stwierdzić, że zastosowano działanie Opt-Out. W tym przypadku należy powtórzyć proces Opt-Out.
Wskazówki dotyczące ochrony danych znajdą Państwo pod adresem: https://www.adition.com/en/privacy/

Google Remarketing
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu od Google Inc., CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA. Funkcja remarketingu służy do zaprezentowania odwiedzającym strony internetowe interesujących ich reklam. W przeglądarce odwiedzających stronę internetową zapisywane jest ciasteczko, które rozpoznaje odwiedzającego stronę internetową przy ponownym wywołaniu tej strony internetowej, która należy do sieci reklamowej firmy Google.

Tak więc w całej sieci Google możemy włączyć reklamy odnoszące się do zainteresowań. Na tych stronach można zaprezentować odwiedzającym reklamy odnoszące się do treści, które uprzednio wywołali na stronach internetowych, które również korzystają z funkcji remarketingu Google. Zgodnie z informacjami własnymi od Google podczas tego procesu nie są zbierane żadne dane osobowe.
Celem funkcji remarketingu jest marketing i jego optymalizacja.

Mogą Państwo uniemożliwić funkcję remarketingu Google poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki; zwracamy jednak Państwa uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Mogą Państwo zablokować funkcję remarketingu Google poprzez wywołanie linku https://adssettings.google.com i przez wprowadzenie zamierzonych ustawień. Proszę uwzględnić, że to ustawienie dotyczy tylko używanej do tego przeglądarki.

Zawsze mogą Państwo deaktywować użytkowanie ciasteczek w celach reklamowych przez Google na https://policies.google.com/technologies. Wskazówki dotyczące ochrony danych Google znajdą Państwo na: https://policies.google.com.

Google AdWords
Na naszej stronie zintegrowany jest Google Conversion Tracking „Google AdWords“, Google Inc., CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA.

Google AdWords jest usługą analizującą, służącą do włączania reklamy w internecie. Jeżeli klikną Państwo na ogłoszenie Google (Google-wyszukiwarka lub na stronie internetowej trzeciego przedsiębiorstwa) na Państwa komputerze zapisywane jest tak zwane ciasteczko konwersyjne.

Po 30 dniach ciasteczko traci swoją ważność. Jeżeli ciasteczko jest jeszcze ważne, to zarówno Google, jak i my możemy rozpoznać, jakie strony wywołują Państwo na naszej stronie internetowej. Dodatkowo zapisuje się również informacja, czy zrealizowali Państwo swój koszyk, czy też przerwali Państwo proces zakupowy. Ani my, ani też inni klienci reklamowi od Google-AdWords nie otrzymują informacji o Państwa tożsamości.

W ciasteczku zapisują się Państwa dane osobowe (takie jak adres IP, odwiedzane strony internetowe). Są one przenoszone do Google w USA i tam są zapisywane.

Celem Google AdWords jest reklama naszej strony internetowej poprzez włączanie reklamy zgodnej z zainteresowaniem na stronach internetowych przedsiębiorstw trzecich i/oraz włączanie obcych reklam na naszej stronie internetowej.

Google korzysta z danych w celu sporządzenia statystyk odwiedzających. Te statystyki odwiedzających Google AdWords na naszej stronie internetowej pokazują nam sukces naszej kampanii Google AdWords. W przyszłości w taki sposób możemy dalej optymalizować nasze kampanie AdWords.

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywania ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak Państwa uwagę, w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Mogą Państwo uniemożliwić Conversion Tracking od „Google AdWords“ poprzez wywołanie linku https://adssettings.google.com i przez przeprowadzenie zamierzonych ustawień. Proszę uwzględnić, że to ustawienie dotyczy tylko używanej do tego przeglądarki. Wskazówki dotyczące ochrony danych Google znajdą Państwo na: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de.

13. Wideo

Osoby trzecie
W celu optymalnego i żywego przedstawienia artykułu włączamy czasami na naszych stronach do opisu artykułu także filmy wideo. Włączenie to następuje poprzez dostawców trzecich. Jeżeli włączą Państwo film wideo, to ustanawiane jest połączenie z danym trzecim serwerem i przekazywane są do nich pewne praktyczne informacje. Zarządzanie tymi danymi podlega przepisom o ochronie danych dostawców zewnętrznych. Mercateo nie otrzymuje żadnych informacji dotyczących treści danych zapisanych przez danego dostawcę i nie ma wpływu na ich wykorzystanie.

Vimeo
Na naszej stronie internetowej integrujemy wideo portalu Vimeo firmy Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Jeżeli wywołują Państwo filmy wideo poprzez Vimeo, to ustanawiane jest połączenie z serwerami Vimeo w USA. W ten sposób pewne informacje przekazywane są do Vimeo. Może być również tak, że Vimeo zapisuje na Państwa urządzeniu końcowym ciasteczka, w szczególności Tracker Google Analytics. Chodzi przy tym o własny Tracking od Vimeo, do którego my nie mamy dostępu.

Mogą Państwo zapobiegać działaniu Tracking od Google Analytics, poprzez wykorzystanie narzędzi dezaktywacyjnych, które Google oferuje niektórym przeglądarkom internetowym. Użytkownicy mogą ponadto uniemożliwić Google zapisywanie danych wytworzonych przez Google Analytics i dotyczących użytkowania ich strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP), mogą również uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google poprzez załadowanie i zainstalowanie dostępnego pod poniższym linkiem Plug-In wyszukiwarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Vimeo umożliwia poza tym korzystanie z określonych dalszych funkcji, jak ocenianie i udostpęnianie filmów wideo. Funkcje te oferowane są wyłącznie przez Vimeo i danych usługodawców trzecich; zanim skorzystają Państwo z którejś z tych funkcji powinni Państwo dokładnie sprawdzić ich przepisy o ochronie danych osobowych. Mercateo nie ma wiedzy na temat treści zapisanych przez Vimeo lub przez usługodawców trzecich i nie ma żadnego wpływu na ich stosowanie.

Dalsze informacje dotyczące zapisywania i stosowania Państwa danych przez Vimeo, jak również odnośne prawa znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych Vimeo pod adresem: https://www.vimeo.com/privacy.

YouTube
Na naszej stronie internetowej włączamy filmy wideo portalu YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeżeli wywołują Państwo filmy wideo poprzez YouTube, to nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube w USA. W ten sposób przekazywane są określone informacje do YouTube. Serwer YouTube otrzymuje przy tym informację, jaką stronę internetową Państwo odwiedzili.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwia to YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania w czasie surfowania po Internecie bezpośrednio do Państwa indywidualnego profilu. Można to uniemożliwić poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube. Zdarzyć się również może, że ciasteczka YouTube zostaną zachowane na Państwa urządzeniu końcowym, w szczególności chodzi o Tracker Google Analytics. Chodzi tutaj o własny Tracking YouTube, do którego nie mamy dostępu. Mogą Państwo wstrzymać Tracking od Google Analytics, poprzez zastosowanie narzędzi dezaktywacyjnych, które są oferowane przez Google dla niektórych przeglądarek internetowych.
Użytkownicy mogą ponadto uniemożliwić Google zapisywanie danych wytworzonych przez Google Analytics i dotyczących użytkowania ich strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP), jak również mogą uniemożliwić przetwarzania tych danych przez Google poprzez załadowanie i zainstalowanie dostępnego pod poniższym linkiem Plug-In wyszukiwarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Poza tym YouTube umożliwia korzystanie z określonych dalszych funkcji, jak ocenianie i dzielenie filmów wideo. Funkcje te oferowane są wyłącznie przez YouTube i danych usługodawców trzecich, zanim skorzystają Państwo z którejś z tych funkcji powinni Państwo dokładnie sprawdzić ich przepisy o ochronie danych osobowych. Mercateo nie ma wiedzy na temat treści zapisanych przez YouTube lub usługodawców trzecich i nie ma żadnego wpływu na ich stosowanie.

Dalsze informacje dotyczące zapisywania i stosowania Państwa danych przez YouTube, jak również odnośne prawa znajdą Państwo na oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

14. Social-Media-Plug-ins

Na naszej stronie internetowej, w celu zwiększenia rozpoznawalności, wykorzystujemy Social-Media-Plug-ins zgodnie z art. 6 ustęp 1 litera a), litera f) RODO. Tkwiące w tym działaniu cele reklamowe stanowią dla nas nasz uzasadniony interes.

Funkcja Facebook-Like
Na naszej stronie zintegrowane są Plug-ins mediów społecznościowych Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.

Plug-ins Facebooka są umieszczone na naszej stronie internetowej przez logo Facebooka lub poprzez „Like-Button” („lubię to”). Przegląd Facebook-Plug-ins znajdą Państwo pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, to poprzez Plug-in nawiązywane jest połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką o serwerem Facebooka.

W ten sposób dane są przekazywane i zostają one zapisane na stronie Facebook.

Dzięki temu Facebook otrzymuje informację, że Państwo wraz ze swoim adresem IP odwiedzali naszą stronę internetową. Jeżeli w czasie zalogowania się na swoim koncie na Facebooku klikną Państwo przycisk facebookowy „Like-Button”, to mogą Państwo przekierować treści naszej strony internetowej na swój profil na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszej stronie do Państwa konta użytkownika. Mercateo nie ma wiedzy na temat przekazywanych treści i ich wykorzystywania przez Facebooka.

Dalsze informacje znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych firmy Facebook pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/policy.php. Jeżeli nie chcą Państwo, żeby Facebook mógł przyporządkowywać odwiedziny na naszej stronie internetowej do Państwa konta użytkownika, to przed wejściem na naszą stronę, powinni się Państwo wylogować ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Mogą Państwo całkowicie uniemożliwić zaczytanie dla Państwa przeglądarki funkcji Facebook-Plug-ins – także z Add-ons – za pomocą np. „Facebook Blocker”.

Google+
Na naszej stronie zintegrowane są Plug-ins mediów społecznościowych Google Plus, der Google Inc., CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA.

Funkcja Plug-in jest rozpoznawalna po przycisku „+1“. Google Plug-In aktywowany jest poprzez jedno kliknięcie, które nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Google zapisuje adres IP, informację, że kliknęliście Państwo na treść „+1”, oraz informację o stronie internetowej, którą oglądali Państwo przy kliknięciu na „+1”, także wtedy, kiedy nie mają Państwo profilu na Google+ lub właśnie nie są Państwo zalogowani na swoim profilu Google+.

Jeżeli są Państwo zalogowani na Goolge+, to dane przyporządkowywane są bezpośrednio do Państwa profilu. Następnie informacje te są upubliczniane na Google+ (w zależności od ustawienia profilu) i są pokazywane Państwa kontaktom.

Google zapisuje informacje na temat Państwa aktywności „+1” w celu ulepszenia tych usług Google dla Państwa i dla innych.
Zapisane informacje wykorzystywane są w następujący sposób:

Oprócz tych powyżej wyjaśnionych celów zastosowania, udostępnione przez Państwa informacje wykorzystywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Google publikuje prawdopodobnie zebrane statystyki dotyczące aktywności użytkowników „+1” – względnie przekazuje je użytkownikom i partnerom.

Cel i zakres przetwarzania danych przez Google, jak również odnośne prawa i możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej znajdą Państwo pod adresem https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

LinkedIn
Na naszej stronie zintegrowane są Plug-ins mediów społecznościowych LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 USA. Za sprawy dotyczące ochrony danych poza terytorium USA odpowiedzialny jest LinkedIn w Irlandii, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Strony internetowe, na których zintegrowane są Plug-in zlecają Państwa przeglądarce zaczytanie odpowiednich komponentów LinkedIn. W taki sposób LinkedIn dowiaduje się, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedzili Państwo.

Jeżeli równocześnie są Państwo zalogowani na LinkedIn, może to zostać przyporządkowane do Państwa konta na LinkedIn. Jeżeli nie życzą sobie Państwo takiego przyporządkowania, to przed wejściem na naszą stronę, mogą Państwo temu zapobiec poprzez uprzednie wylogowanie się z konta LinkedIn.

Poprzez kliknięcie na LinkedIn-Plug-in odwiedzana przez Państwa strona internetowa zostanie połączona z Państwa kontem LinkedIn i podana do wiadomości innym użytkownikom.

Nie otrzymujemy żadnych informacji na temat danych przesłanych do LinkedIn. Nie mamy wiedzy na temat celu i zakresu zapisywania danych, przetwarzania i wykorzystywania treści przez LinkedIn. Informacje dotyczące ochrony danych znajdą Państwo pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Poza tym posiadają Państwo możliwość samodzielnego dopasowania ustawień ochrony danych w ustawieniach Państwa konta LinkedIn.

15. Usuwanie danych osobowych

W momencie utraty odpowiednich uprawnień, w szczególności po osiągnięciu zamierzonego celu, dane, które zapisujemy, są zablokowywane do dalszego ich wykorzystywania i po upływie terminów przechowywania określonych prawem podatkowym i handlowym są usuwane, o ile nie wyrazili Państwo wyraźniej zgody na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub też umownie ustalono inaczej.

16. Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony danych przed niezamierzonym lub bezprawnym usunięciem, przed ich dalszym przekazywaniem, dostępem lub przed ich manipulacją lub utratą, jak również przed ich nadużywaniem, podejmowane są odpowiednie działania techniczne i organizacyjne.

Dane są dla Państwa bezpieczeństwa zaszyfrowywane przy pomocy certyfikatu stron internetowych SSL (Secure Socket Layer). Jest to standard szyfrowania, który znajduje zastosowanie np. także przy bankowości online. Bezpieczne połączenie SSL rozpoznają Państwo między innymi po załączonej do paska adresowego przeglądarki literze s przy adresie http (a więc https://…) lub po symbolu zamka w dolnym obszarze Państwa przeglądarki.

Proszę pamiętać, że bezpieczeństwo przy korzystaniu z internetu zależy od wielu okoliczności i nie może być zawsze zagwarantowane w sposób kompletny.

17. Przegląd posiadanych przez Państwa praw

Prawo do informacji
Mogą Państwo żądać informacji na temat celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym ujawniono lub będą ujawnione Państwa dane, na temat planowanego czasu ich przechowywania, pochodzenia Państwa danych, o ile nie zostały one bezpośrednio u Państwa zapisane.

Prawo do korygowania danych
Mogą Państwo żądać poprawienia danych nieprawidłowych lub żądać uzupełnienia danych prawidłowych.

Prawo do usunięcia
Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych
Mogą Państwo otrzymać przeniesienie danych udostępnianych przez Państwa w powszechnie stosowanym, komputerowo odczytywalnym formacie lub żądać przeniesienia ich pod inny odpowiedzialny podmiot.

Prawo do złożenia skargi
W tym celu mogą się Państwo zwrócić do urzędu kontroli w swoim miejscu przebywania lub do naszego właściwego urzędu kontroli.

Prawo do ograniczenia
Mogą Państwo dochodzić prawa do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacji, kiedy prawdziwość danych osobowych jest negowana, gdy przetwarzanie ich jest niezgodne z prawem i osoba, której to dotyczy, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje już danych osobowych w celu ich przetwarzania, a osoba, której to dotyczy potrzebuje ich jednak do dochodzenia, wykonywania i obrony roszczeń prawnych lub osoba, której to dotyczy złożyła sprzeciw na przetwarzanie danych zgodnie z art. 21 RODO, dopóki nie jest jeszcze pewne, czy przeważają usprawiedliwione powody podmiotu odpowiedzialnego wobec tych, które wnosi osoba, której to dotyczy.

Prawo wniesienia zażalenia
Ogólne prawo do wniesienia zażalenia dotyczy wszystkich opisanych tu celów przetwarzania, które przetwarzane są na prawnej podstawie z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO. Inaczej niż w przypadku przetwarzania danych opisanych w punkcie „przetwarzanie danych w celach reklamowych“ jesteśmy zobowiązani do opracowania sprzeciwu tylko wtedy, gdy wskażą Państwo powody o nadzwyczajnym znaczeniu, które wynikły z sytuacji specjalnej.