Home » Polityka Prywatności Mercateo

Mercateo (zwana dalej „Mercateo” lub „my”) bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych i prowadzi platformę Mercateo w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych przy uwzględnieniu wytycznych Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (zwanego dalej RODO). Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób Mercateo przetwarza Państwa dane.

Administratorem danych jest odpowiednia spółka Mercateo obsługująca platformę zaopatrzeniową na terytorium, na którym ma nastąpić dostawa. Lista spółek Mercateo i poszczególnych platform zaopatrzeniowych znajduje się na stronie: https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, na które brak odpowiedzi w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: dsb@mercateo.com. Inspektorem Ochrony Danych Mercateo jest Pan Henry Freiberg.

Organem odpowiedzialnym za nadzorowanie ochrony danych przez Mercateo jest:

Bawarski Urząd Krajowy ds. Nadzoru nad Ochroną Danych
Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach (Germany)

1. Przetwarzanie danych podczas korzystania ze strony

Mercateo obsługuje platformę zaopatrzeniową Mercateo. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dane takie jak Państwa adres IP są automatycznie wysyłane na nasz serwer i tymczasowo przechowywane. Podstawa prawna takiego przetwarzania wynika z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO. Uzasadniony interes wynika z następujących celów:

 • optymalizacja nawiązywania połączenia,
 • zagwarantowanie i optymalizacja użyteczności i obsługi naszej strony internetowej,
 • zagwarantowanie bezpieczeństwa i stabilności systemu,
 • oraz ochrona przed atakiem na system komputerowy/ oraz ściganie w przypadku ataku na system komputerowy.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych na naszej stronie znajduje się w zakładce „Cookies, analiza stron i media społecznościowe” (https://www.mercateo.com.pl/corporate/cookies/).

2. Przetwarzanie danych przy rejestracji

Istnieje możliwość zarejestrowania się jako klient lub jako dostawca. Dla bezpieczeństwa, jeśli rejestrują się Państwo jako klient, Państwa konto zostanie zablokowane, jeśli nie dokonali Państwo logowania na nim przez dłużej niż 4 lata. Podstawa prawna takiego przetwarzania wynika z art. 6 ustęp 1 litera b) oraz f) RODO.

3. Procedura administracji użytkownikami przez właściciela konta

Przy procedurze administracji użytkownikami właściciel konta może odblokować określonych użytkowników jako kupujących względnie jako zarządzających zapotrzebowaniem dla właściciela konta. Właściciel konta administruje swoimi przechowywanymi użytkownikami oraz ich organizuje. Przy tym procesie może sięgnąć po podane i po wytworzone informacje o użytkownikach. Właściciel konta może dysponować następującymi możliwościami:

 • może przeprowadzać ustawienia użytkowników,
 • może udzielić użytkownikowi dostępu do konta lub dostęp zakończyć,
 • może mieć dostęp do danych konta użytkownika i je zapisywać.

4. Przetwarzanie danych przy procesie zamówienia

Przetwarzanie danych w ramach zamówień służy opracowaniu wszystkich spraw w procesie zamówienia. Podstawa prawna takiego przetwarzania danych wynika z art. 6 ustęp 1 litera b) oraz f) RODO. Państwa adres poczty elektronicznej używany jest w celu prowadzenia elektronicznej komunikacji dotyczącej Państwa zamówienia i do jego realizacji. Podstawa prawna takiego przetwarzania danych wynika z art. 6 ustęp 1 litera c) RODO.

Celem wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, dane zamówienia przekazywane są do dostawcy i do osoby zajmującej się transportem, którzy towar wydają lub wykonują zamówione usługi i mają prawo korzystania z danych w tym celu. Ponadto, mamy również prawo przekazania Państwa adresu e-mail (oraz, jeśli to konieczne, numeru telefonu) do dostawcy oraz osoby zajmującej się transportem towaru lub wykonaniem usługi.

Dla zrealizowania umowy konieczne może być przekazanie danych naszym dostawcom usług płatniczych lub instytucji kredytowej. Kwestia ta zależy od wybranego rodzaju płatności.
Inni partnerzy także mogą oferować towary i usługi na sprzedaż na platformie obsługiwanej przez Mercateo. Wszelką odpowiedzialność w każdym takim wypadku ponosi partner.

5. Ocena klienta, ocena zdolności kredytowej, zapobieganie oszustwom, egzekwowanie należności

Ocena klienta biznesowego
Z uwagi na to, że platforma zaopatrzeniowa jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców, zgodnie z Warunkami Ogólnymi Mercateo, musimy upewnić się, że klienci nie są konsumentami, na przykład wymagając dostarczenia koncesji handlowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ustęp 1 litera c) RODO.

Ocena zdolności kredytowej
W przebiegu procedury zamawiania, o ile Mercateo jest sprzedawcą, sprawdzamy Państwa zdolność kredytową, aby zapobiec ryzyku braku płatności bądź niewypłacalności. Stanowi to nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO. W celu oceny zdolności kredytowej przekazujemy wymagane dane (imię i nazwisko dyrektora zarządzającego, firma, dane adresowe) następującym wywiadowniom:

 1. Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, Niemcy
 2. Verband der Vereine Creditreform e. V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Niemcy
 3. Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Niemcy
 4. Crif GmbH, Rothschildplatz 3, A-1020 Wiedeń, Austria (dla zamówień spoza Niemiec)
 5. Coface Central Europe Holding AG, Marxergasse 4c, 1030 Wiedeń, Austria
 6. Crif AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zurych, Szwajcaria (dla zamówień na terenie Szwajcarii).

Zapobieganie oszustwom
Dane zamówienia mogą zostać wykorzystane do sprawdzenia nietypowych transakcji. Nasz uzasadniony interes wynika w tym przypadku z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO.

Egzekwowanie należności
Jeżeli, pomimo powtarzających się upomnień, należność za faktury nie zostanie uregulowana, mamy prawo przekazać dane firmie windykacyjnej w celu wyegzekwowania należności.

6. Dalsze rodzaje przetwarzania danych

Poza przypadkami opisanymi powyżej, gromadzimy dane, które zostały nam przez Państwa przekazane w wyraźny sposób, przez telefon, bądź w inny sposób, taki jak chat online (Intercom) bądź formularz oceny. Zostaną Państwo poinformowani o tym, jaki typ danych gromadzimy przed rozpoczęciem danej procedury, o ile nie wynika to wprost z tej procedury. Dodatkowo, dane takie jak adres IP, data i godzina logowania, mogą być przechowywane. Jeśli do komunikacji używane jest oprogramowanie podmiotu trzeciego, podmiot ten może przetwarzać dane użytkowania i metadane dla bezpieczeństwa, optymalizacji usług lub celów marketingowych. Dlatego prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostawców tych usług.

Poza tym zbierane są dane użytkownika, które pozostawili Państwo przy korzystaniu z platformy (przeprowadzone poszukiwanie artykułu). Dane użytkownika mogą zawierać dane osobowe lub dane odnoszące się do przedsiębiorstwa, lub na ich podstawie można powyższe dane zidentyfikować. Dane użytkownika zapisywane są automatycznie na plikach dzienników serwerów. Wykorzystuje się je w celu atrakcyjniejszego ukształtowania funkcji platformy oraz do zabezpieczenia i poprawienia jej wydajności. Stanowi to nasz uzasadniony interes i wynika z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO.

7. Konkursy i darmowe bonusy

Jeśli uczestniczą Państwo w konkursie organizowanym przez Mercateo, będziemy korzystać z danych dostarczonych przez Państwa, aby umożliwić uczestnictwo w konkursie i powiadomić Państwa o wygranej i być może reklamować nasze usługi, bądź usługi świadczone przez naszych partnerów. Dalsze informacje zostaną przekazane w związku z konkretnym konkursem. Zgoda na udział w konkursach bądź otrzymanie darmowych bonusów, takich jak white paper może być związana z subskrypcją newslettera. Wówczas Państwa zgoda jest wymagana przez prawo. Podstawą do tego jest art. 6 ustęp 1 litera a) oraz f) RODO.

8. Przetwarzanie danych w celach reklamowych i newsletterach

Przetwarzanie danych w celach reklamowych stanowi uzasadniony interes Mercateo zgodnie z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO. Jeśli są Państwo zarejestrowani lub wpisani na listę jako klienci, mamy prawo przetwarzania danych kontaktowych i informowania Państwa o produktach i usługach oraz wszystkich istotnych kwestiach, a także wysyłania ankiet, niezależnie od tego, czy subskrybują Państwo newsletter.

Mają Państwo prawo rezygnacji z przetwarzania Państwa danych na cele reklamowe (tzw. opt-out) ze skutkiem na przyszłość, w każdym czasie i bez opłat, albo w całości, albo poprzez konkretny kanał komunikacyjny. Po dokonaniu opt-out dane kontaktowe zostaną wyłączone z dalszego przetwarzania danych na cele reklamowe. Rezygnacji można dokonać klikając na link „unsubscirbe” (na końcu maili reklamowych) lub pisemnie (mailowo lub pocztą).

Będziemy Państwu wysyłać regularnie newsletter po wstępnej rejestracji (za Państwa zgodą zgodnie z art. 6 ustęp 1 litera a) RODO). Takie newslettery zawierają na przykład informacje o nowych i/lub interesujących produktach Mercateo, firmie i jej partnerach, webinarach, konkursach i wydarzeniach. Tym samym realizujemy nasze własne cele i zewnętrzne cele reklamowe (cele naszych dostawców i producentów). Abonowanie newslettera następuje w tak zwanym postępowaniu Double-Opt-In. Oznacza to, że przez podanie Państwa adresu e-mail otrzymają Państwo po zgłoszeniu e-mail z prośbą o potwierdzenie Państwa rejestracji. Tylko w taki sposób można wykluczyć rejestrację osoby z obcym adresem e-mail.

Wpłynięcie zamówienia newslettera jest przez nas protokołowane. Dane wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki newslettera i nie są przekazywane osobom trzecim. Zgoda na odbieranie e-maili z kampanii może zostać w każdym czasie odwołana dla danej kampanii e-mailowej. Link do odwołania zgody znajduje się zawsze na końcu każdego e-maila.

Stosujemy śledzenie zarówno newslettera, jak i wszystkich maili promocyjnych, aby ocenić ich powodzenie i w ten sposób ulepszyć newsletter. To pozwala nam ocenić reakcję na nasze maile. Nie jest naszym celem analiza zachowań użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji, zwłaszcza o marketingu internetowym, proszę zapoznać się z dokumentem „Cookies, analiza stron i media społecznościowe”.

9. Przekazywanie danych osobom trzecim

Mercateo niekiedy korzysta z osób trzecich, takich jak procesorzy danych. Takie osoby są wybierane bardzo starannie. Państwa dane są przetwarzane wspólnie z Mercateo lub w imieniu Mercateo, w szczególności przez firmy powiązane z Mercateo. Jeśli dane są przekazywane w celu administrowania, jest to zgodne z naszym uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO.

10. Strony internetowe osób trzecich

Mercateo nie ma wpływu na aktualne treści stron internetowych osób trzecich, które są osiągalne przez platformę i na sposób, w jaki strony te są prowadzone. Mercateo nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych i za treści tych stron internetowych.

11. Odbiorcy spoza UE

Przechowujemy dane w systemach Mercateo w Unii Europejskiej. Z wyjątkiem przetworzeń na naszych stronach internetowych wskazanych w Polityce Prywatności oraz w dokumencie „Cookies, analiza stron i media społecznościowe” nie przekazujemy danych odbiorcom z siedzibą znajdującą się poza Unią Europejską.

12. Usuwanie danych osobowych

W momencie utraty odpowiednich uprawnień, w szczególności po osiągnięciu zamierzonego celu, dane, które zapisujemy, są zablokowywane do dalszego ich wykorzystywania i po upływie terminów przechowywania określonych prawem podatkowym i handlowym są usuwane, o ile nie wyrazili Państwo wyraźniej zgody na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub też umownie ustalono inaczej.

13. Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony danych, które gromadzimy, podejmowane są odpowiednie działania techniczne
i organizacyjne. Bierzemy pod uwagę stopień rozwoju technologicznego, koszt wprowadzenia zmian, rodzaj, zakres, kontekst i cel przetwarzania, jak również niebezpieczeństwa o różnym prawdopodobieństwie, jak również zakresy ryzyka dla praw i wolności podmiotów, których dane dotyczą. Dane są dla Państwa bezpieczeństwa zaszyfrowywane przy pomocy certyfikatu stron internetowych SSL (Secure Socket Layer).

14. Przegląd posiadanych przez Państwa praw

 • Prawo do informacji: mogą Państwo żądać informacji na temat celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym ujawniono lub będą ujawnione Państwa dane, na temat planowanego czasu ich przechowywania, pochodzenia Państwa danych, o ile nie zostały one bezpośrednio u Państwa zapisane.
 • Prawo do korygowania danych: mogą Państwo żądać poprawienia danych nieprawidłowych lub żądać uzupełnienia danych prawidłowych.
 • Prawo do usunięcia i ograniczenia: mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych lub uzyskać ograniczenie przetwarzania danych zgodne z wymogami przepisów prawa.
 • Prawo do przenoszenia danych: mogą Państwo otrzymać przeniesienie danych udostępnianych przez Państwa w powszechnie stosowanym, komputerowo odczytywalnym formacie lub żądać przeniesienia ich pod inny odpowiedzialny podmiot.
 • Prawo do złożenia skargi: tym celu mogą się Państwo zwrócić do urzędu kontroli w swoim miejscu przebywania lub do naszego właściwego urzędu kontroli.
 • Prawo do sprzeciwu: mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania wszelkich danych, ogólne prawo do sprzeciwu dotyczy wszystkich opisanych tu celów przetwarzania, które przetwarzane są na prawnej podstawie z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO. Inaczej niż w przypadku przetwarzania danych opisanych w punkcie „przetwarzanie danych w celach reklamowych” jesteśmy zobowiązani do akceptacji sprzeciwu tylko wtedy, gdy wskażą Państwo powody
  o nadzwyczajnym znaczeniu, które wynikły z sytuacji specjalnej.
 • Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt pod adresem: dsb@mercateo.com.

15. Zmiany Polityki Prywatności

W razie zmiany przepisów dokonamy zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

Ostatnia aktualizacja: luty 2021