Mercateo dla Kierownika Zakupów

Mercateo umożliwia Ci pokrycie zapotrzebowania na wszystkie produkty kategorii C, poprzez jednego dostawcę, z kraju lub z zagranicy. Zredukuj liczbę swoich dostawców  oraz nieustrukturyzowanych zamówień, obniżając równocześnie koszty. Dodatkowo zintegruj na platformie zaopatrzeniowej swoich obecnych dostawców.

Skontaktuj się z nami
Masz pytania lub uwagi? Skontaktuj się z nami pod: